1. Home
  2. Docs
  3. Statlink for H60 software
  4. StatLink software overview

StatLink software overview

StatLink för H60

StatLink ett Windowsprogram som hör till vår produkt H60.

Med Statlink behöver du inte använda någon onlinetjänst utan det ger dig realtids överblick, loggning med grafis presentation och möjlighet att ändra inställningar på värmepumpen från din PC.

Detta är StatLinks huvudfunktioner… 

  • Animerade redigerbara process-vyer över värmepumpen information som bland annat visar temperaturer och status.
  • Infodisplay som visar värmepumpens aktuella arbetsläge och gränsvärden. (ej för alla VP modeller)
  • Möjligt att generera och skicka rapporter via mail automatiskt med valfritt intervall eller tidpunkt.
  • Inbyggt raport-verktyg för att visa och analysera historisk data i linjediagram.
  • Loggning av data till fil i valfritt format och intervall. Tex. daglig sammanfattning i CSV format importerbart till MS Excel eller till websida för publicering på egen webserver.
  • Loggning av data till valfri lokal databas via ODBC koppling. Tex. MS SQL Express, MySQL eller MS Access databas.
  • Språkstöd: Engelskt och Svenskt språkstöd med möjlighet att enkelt göra nya språkfiler.  Tyska, Norska, Danska och Finska ej kompletta språkfiler ingår.

Se vår film om huvudfunktionerna i StatLink

Notera detta är äldre StatLink för kabelanslutning, som har mer funktioner än StatLink för H60.

Några vyer från StatLinkVad är status just nu?

Ovan ser du ett par exempel på realtidsvyer i StatLink. Dessa ger dig snabbt en överblick över värmepumpens aktuella driftläge och temperaturer.
Alla Pumpar, Kompressor, Elkasett och växelventil är animerade. Du får även full överblick av aktuella temperaturer. Lägger du musperkaren över ett objekt får du detaljinfo. Klickar du på ett objekt visas dess statistik i linjediagram.

Ett av objekten är en infodisplay. Här ser du värmepumpens driftstatus och vilka aktuella gränstemperaturer och timers som systemet arbetar med just nu. 
Även en en elmätardisplay finns. Övre raden visar dagens ackumulerade elförbrukning och nedre raden visar effekt just nu. Dessa värden baseras på hur många Watt varje objekt tar och kan lätt anpassas i StatLinks inställningar.

Statusvyerna är fullt redigeringsbara. Du kan byta bakgrundsbild, ta bort lägga till objekt och flytta omkring dem som du vill. Man kan ställa in så att bildtagning sker automatiskt av dessa vyer. Detta kan exempelvis användas för publicering av vyn på egen hemsida.


Vad har värmpepumpen sysslat med?

I StatLink visas en logg över alla objekts statusförändringar den senaste tiden.


Automatisk rapportering

I StatLink finns mycket funktioner för att generera rapporter och logga till filer i valfritt format.
Du skapar en mallfil som sedan kommer vara grund för den genererade rapporten. Du bestämmer själv intervall eller tidpunkt som du vill att rapporterna ska genereras.

Detta kan då användas för att publicera aktuell information och statistik på egen hemsida, skapa rapporter som sedan mailas automatiskt vid valda tidpunkter, logga till semikolon separerade filer för att sedan kunna bearbeta informationen i MS Excel.


Detaljerade grafiska rapporter

StatLink kan logga all information med upplösning ner till 1 minut.


Informationen loggas till en lokal databas och med det integrerade rapportverktyget kan du titta på historisk information i form av linjediagram med multipla serier. Du kan enkelt zooma och förflytta dig i tid i diagrammet med musen. Även bildtagning av linjediagram är möjlig för att publicera informationen.Tabellvy

Värden kan också presenteras i tabellform. För mer info se Support – Download menyn och ladda hem manualen.

Sceenshots olika Värmepumpar


<< Tillbaka

How can we help?