1. Home
  2. Docs
  3. H60/H66 Gateway Manual
  4. Install H60 cables / modules
  5. 00 Rego 600: IVT, Bosch 2003-2014

00 Rego 600: IVT, Bosch 2003-2014

Installationsbeskrivning för värmepump med Rego 6xx reglerdator.
Dvs. IVT Greenline, Carrier, Autotherm samt Bosch.

Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt. 

Lokalisera en låda av aluminium (Rego 600 enheten)
I närheten av denna (ofta ovanför) finns ett litet kretskort där givarna är anslutna. På detta kretskort finns även en 9-polig kontakt märkt ”Service”, se bild.
Låt kabeln löpa ut genom springan mellan värmepumpen och frontplåten.

Montera ihop värmepumpen och slå på strömmen. 
Fortsätt installationen av H60 enligt manual.

How can we help?