1. Home
  2. Docs
  3. Installation i värmepump
  4. IVT / Bosch / Buderus
  5. 490, 495: Rego400/412

490, 495: Rego400/412


Installationsbeskrivning av interface värmepumpar med Rego 4xx reglerdator.

Denna sitter bland annt i följande värmepumpar
IVT 490
IVT 495 Twin
Autoterm Ventimax 190
Autoterm Duo Max

Installation av interface

– Stäng av din värmepump och öppna fronten.
– Lokalisera displaykortet och dess kantkortskontakt.
– Anslut kantkortskontakten till kretskortet enligt bilden.
Det kan krävas ganska mycket kraft för att trycka kontakten på plats.

Image

Slå på värmepumpen igen. Säkerställ att den startar upp som den ska genom att titta på displayen.

Aktivera kommunikationen.
Gå in i servicemenyläge genom att hålla in den högra knappen i över 5 sekunder. Displayen visar servicemeny.

Snurra på ratten och bläddra till installatörsmenyn (5).
Gå in i menyn genom att trycka på högra knappen.
Bläddra vidare till meny 5.17 och aktivera Variabeldump.

Koppla in interfacet till din dators serieport och installera och konfigurera StatLink. Det kan ta upp till en minut innan Statlink får in första datan från din värmepump.

How can we help?