1. Home
  2. Docs
  3. Installation i värmepump
  4. IVT / Bosch / Buderus
  5. Greenline HE/HC/HA, Premiumline A/EQ/HQ: Rego1000, ProControl 500

Greenline HE/HC/HA, Premiumline A/EQ/HQ: Rego1000, ProControl 500

Installation IVT med Rego1000


Interface install instructions for the H1-C1 interface for Rego1000 based heatpumps such as the IVT Greenline HE / HC series.

Tack för ditt köp av vår lösning för IVT / Bosch / Buderus / Junkersvärmepumpar. Detta interface är enkelt att installera och är uppgraderingsbart ifall nya funktioner utvecklas. H1 interface måste synkroniseras med med just din versino av Rego1000. Detta sker automatiskt vid första köngen det startar upp och tar bara några sekunder. Kort efter att H1 har synkroniserat finns det en risk att värmepumpen ger alarm. För att undvika detta, slå av strömmen och starta om din värmepump 2 minuter efter första start och initieringen av interfacet. Efter denna första synkronisering minns interface inställningarna så detta kommer inte att hända igen

Steg för att installera interface.

  1. Stäng av värmepumpen och gör den strömlös. Öppna framdörren och ta bort skyddet för de elektriska delarna och kretskorten.
  2. Dra interfacekabelns genom ett kabelkål i värmepumpens topp.
  3. Leta upp I/O corted enligt bild nedan.
  4. Anslut de 4 kanlarna till plinten enligt beskrivning och bild nedan.
  5. Slå på strömmen till värmepumpen. (Lysdieden på interfcet kommer lysa med fast sken i ca 10-15 sekunder och börjar blinka när initeringen är klar)
  6. Efter ca 2 minuter, stäng av värmpepumpen igen pch slå på strömmen (Detta för att undvika ovan namnda alarm orsakat av synkroniseringen med din Rego1000)

Färg    funktion     Plint nr
Svart     Jord             35
Grön      can L            36
Gul       can H            37
Röd       +12v             38

Kablarna ansluts till den svarta plinten närmast dig. (plint no 35-38)
Var noggrann och dubbelkolla att kablarna är kopplade till rätt nummer och att de sitter fast ordentligt.

Image

Interface anslutet till en standard Greenline med PXB i/o kort

Image

Interfacet anslutet till den större modellen av Greenline med PEL i/o kort

Image

För att lättare kunna ansluta kablarna kan den svarta plinten kopplas från hållaren.

Felsökning
Normal funktion
Vid FÖRSTA strömpåslag av värmepumpen kommer LED blinka 12 gånger, swedan blinka oregelbundet i ca 6 sekunder. Efter detta ett fast sken i 8-15 sekunder. Då är synkroniseringen klar

Efter denna första start kommer LED kommer blinka 12ggr och sedan oregelbundet hela tiden.

Felaktig funktion
LED blinkar 12 times och sedan släckt i 1 sekund, detta upprepas: (Interfacets firmware saknas, interfacet är i bootloader, försök uppgradera med StatLink eller kontakta Husdata)
LED blinkar 12 times och sedan släckt i 6 second, detta upprepas (Interfacet kan inte kommunicera med Rego1000, kontrollera anslutningar)
LED är släckt hela tiden. (Ingen ström till interface, kolla anslutningar eller att interfacet är trasigt)

How can we help?