1. Home
  2. Docs
  3. Installation i värmepump
  4. NIBE
  5. Fighter, Styr2002

Fighter, Styr2002

Beskrivning NIBE Fighter

Skruva fast den 9-poliga kontakten i interfacet enligt nedanstående bild.

Anslut interfacet till datorns serieport.

Om du inte har någon serieport på din dator måste du köpa en USB till RS-232 omvandlare. Dessa finns hos datorbutiker eller kan beställas från Husdatas webshop.

Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.
Anslut kabelns 8-poliga RJ-45 kontakt till det kretskort som visas på bilderna nedan.

FÖR NIBE FIGHTER 1230/35 och 1130/35

How can we help?