1. Home
  2. Docs
  3. Installation i värmepump
  4. Thermia / Danfoss
  5. Diplomat / Atria

Diplomat / Atria

Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.

Lokalisera reglerdatorn och ett svart uttag med 4 stift märkt ”EXT”. På nyare värmepumpar kan kretskortet och kontakten vara dolt bakom en svart plastkåpa.

Koppla in kabeln till interfacet till detta uttag och fäst interfacet på lämpligt ställe. (Se bild)

Dra ut kabeln och montera tillbaka frontplåten.
OBS. Kabeln kan kapas och skarvas upp till 50 meter med vanlig 4-polig telekabel.

Slå på din värmepump

Om din pump är tillverkad före 2008 behöver du normalt aktivera kommunikationen.
Gå då in i servicemenyn genom att hålla inne höger och vänster på samtidigt i ett par sekunder.
Välj ”INSTALLATION” och sedan ”NODE”. Ställ node till 2.

Har du en nyare värmepump behöver du inte göra några inställningar.

Koppla in till din dator installera StatLink och kör igång.

Klart!

How can we help?