H60 Trådlös Gateway

H60 – Värmepump-WiFi Gateway

H60 är en användarvänlig , uppgraderingsbar plattform som ger värmepumpar trådlös kommunikation via öppna gränssnitt. H60 fungerar mot Husdata online, Hemautomationslösningar, har öppet API och inbyggt webgränssnitt. Den har uppgraderingsbar firmware och vår ambition är att succesivt bygga vidare med utökat stöd och funktioner kring öppna integrationer och hemautomation.

H60 kan användas med eller utan ett Husdata online abonnemang. När du installerar enheten får du ett prova-på erbjudande för Husdata Online och väljer sedan själv om du vill använda tjänsten eller inte.
Husdata online ger dig möjlighet att på enklaste sätt driftsövervaka och styra din värmepump via mobil och dator. Finns även larmfunktioner, mm.

H60 består av en basenhet samt en interfacekabel som är specifik för den värmepumpsmodell man ska ansluta till. Det finns idag 8st olika kablar enligt tabell nedan. Ange vilken värmepump du har vid beställning så du får med rätt kabel.

Idag finns stöd för integration med flertalet protokoll och lösningar. Till exempel:

 • MQTT protkollet, används mes mot Home Assistent eller Domotics.
 • ResAPI protokollet för Athom Homey och vårt medföljande Windows program StatLink.
 • ModbusTCP för integration mot SCADA system.
 • WebHook för att pusha data till IFTTT.com
 • Fullt stöd för Husdata online portal.


Webinterface

H60 har en inbyggd webserver vilket gör att du kan hantera din VP i lokala nätverket utan något hemautomationssystem integrerat.

 • Webgränssnittet skalar för mobil, surfplatta och dator.
 • Se värmepumpens alla givare och statusar i realtid.
 • Ändra värmepumpens inställningar, t.ex kurva och innetemperatur.
 • Hantera inställningar i H60. Tex kopplingar mot HASS: web port, lösenord, etc.
 • Se loggfil för debugging
 • Uppdatera H60 när nya versioner kommer och hantera supportstöd från oss.

Hemautomation

Jag har Home Assistant, Athom Homey, OpenHAB, Domoticz eller annat automationssystem / smart hem lösning och vill få in värmepumpens värden, driftstatus och kunna ändras dess inställningar.

H60 är en IoT platform för värmepumpar med stöd för flertalet protokoll och interface som möjliggör enkel integration mot olika plattformar. Till exempel finns stöd för protokollen Modbus TCP, MQTT och Json API. Installationsexempel för Home Assistant, Athom Homey och andra hemautomationsystem finns i vår manual, och där finns även guider och tips om hur man kan styra värmepumpen efter elpris, väder eller andra parametrar.

Home Assistant

 • H60 agerar MQTT klient och ansluter mot valfri broker (Ip, user user och password agers i konfig)
 • Publicerar VP:s givare och status så fort något ändrats.
 • Kan Subscriba på att hantera inställningar i värmepumpen. Så att man t.ex. kan ställa innetemp via HASS gränssnitt.
 • Konfigurationsexempel finns att ladda ner för HASS så du kommer igång snabbt.

Stöd för Husdata.se onlinesystem

 • Full kommunikationsstöd mot Husdata-.se’s onlinesystem, abonnemang krävs.
 • ger dig Historisk driftstatus för analys
 • Ger dig Larm via SMS och Email vid valfri triggning
 • Du kan utföra VP inställningar varifrån du önskar.
 • + mycket mer

Läs mer här…

http://www.heatpumponline.se/h50-pc-oberoende-online-losning/