H60 Trådlös Gateway

H60 – Värmepump-WiFi Brygga

H60 är vår produkt för att ansluta din din berg, mark eller luft/vatten värmepump till ditt nätverk och integrera med hemautomationssystem och andra lösningar.

Enheten ansluts till din värmepump enligt anvisning och sedan till via WiFi till nätverket. Idag finns stöd för integration med Husdata.online och MQTT (Home Assistant). Framöver kommer vi ta emot önskemål om att ta fram stöd för andra populära hemautomationssystem.

H60:ns firmware uppdateras enkelt via dess webgränssnitt. Får du problem eller vill testa nya anpassningar finns en support funktion du kan aktivera vilket ger oss fjärråtkomst till er H60 för debugging och analys av ett ev. problem.

Planer finns även att lägga till stöd för Dallas one-wire sensorer och elmätare med S0 pulser.

Den inbyggda webservern

H60 har en inbyggda webserver vilket gör att du kan hantera din VP utan något hemautomationssystem integrerat. Du kan öppna för åtkomst till H60 via din brandvägg och därmed övervaka och styra din VP via mobilen varifrån du vill utan något abonnemang.

 • Webgränssnittet skalar för mobil, surfplatta och dator.
 • Se värmepumpens alla givare och statusar i realtid.
 • Ändra värmepumpens inställningar, t.ex kurva och innetemperatur.
 • Hantera inställningar i H60. Tex kopplingar mot HASS: web port, lösenord, etc.
 • Se loggfil för debugging
 • Uppdatera H60 när nya versioner kommer och hantera supportstöd från oss.

ss1

ss3

Stöd för integration med Home Assistant

 • H60 agerar MQTT klient och ansluter mot valfri broker (Ip, user user och password agers i konfig)
 • Återansluter automatiskt vid tappad kontakt.
 • Publicerar VP:s givare och status så fort något ändrats.
 • Kan Subscriba på att hantera inställningar i värmepumpen. Så att man t.ex. kan ställa innetemp via HASS gränssnitt.
 • Konfigurationsexempel finns att ladda ner för HASS så du kommer igång snabbt.

hassio

Stöd för Husdata.se onlinesystem

 • Full kommunikationsstöd mot Husdata-.se’s onlinesystem, abonnemang krävs.
 • ger dig Historisk driftstatus för analys
 • Ger dig Larm via SMS och Email vid valfri triggning
 • Du kan utföra VP inställningar varifrån du önskar.
 • + mycket mer

Läs mer här…

Online lösning

Stöd för USB anslutning

Du kan även ansluta interfacet till dator för att utföra inställningar, uppdatera firmware och debugga kommunikationer med dina system.