Thermia Diplomat

Ang Thermia Diplomat, 901 510 controller.

Sedan en tid är H60 slutsåld och dess komponenter går inte att få tag i längre.
Ersättaren till H60 som togs fram under sommaren 2022 (H66) och har samma funktionalitet.
Däremot är det helt ny hårdvara så all kod som har med VP kommunikation att gör har fått skrivas om.

Pga hög orderingång har inte vi hunnit färdigställa detta ännu för Thermia Diplomat därav kan vi inte leverera just nu.

Implementationen kan göras på 2 olika sätt varav vi arbetar på det första alternativet just nu. Utöver detta måste vår kod stödja 2 olika generationer av Thermias 901510 som har skillnader i kommunikationen.


Här följer en logg så ni ser framstegen.

2022-09-10 Avläsning implementerad för controller 1
2022-09-14 Avläsning implementerad för controller 2
2022-09-28 Man kan nu avläsa och skriva värden till båda controllerversionerna. Däremot ger avläsningen för controller 2 ofta felaktiga värden.

Todo
Fixa problemet med felaktig avläsning (2-3 veckor)
Kund betatestning (1-2 veckor)

OBS om inte det går att få till oven problem kommer vi börja utvärdera metod 2 vilket gör att vi får börja om igen, detta ger betydligt längre tid för färdigställande.

Du kan lägga beställning
Du kan lägga beställnjing ändå, då skickar vi när det är klart. Du kan närsomhelst makulera din order, eller returnera när du fått den och ångrat dig.